τα προϊόντα μας

γεύσεις με άρωμα Αιγαίου

Anchovies in sea salt

Salt curing fish in metal packaging

 

The famous traditional appetizer of fresh anchovy from the Greek seas. They are ideally “baked” for a long time in sea salt, obtaining a special flavor and maintaining a rich texture.
Served with olive oil and lemon accompany ideally raki and ouzo. They are also used in many delicious recipes, such as pasta, salads, pizzas.

 

Καθαρό βάρος / Net weight 5500g
Βar Code 520 010452 102 8
Zώνη Αλιείας / Fishing Zone F.A.O. 37
Τμχ ανά χαρτοκιβώτιο / Pcs per Carton 4
Διάρκεια Ζωής / Shelf Life 24 μήνες
SKU: 1005 Category:
Description