τα προϊόντα μας

γεύσεις με άρωμα Αιγαίου

Anchovies in sea salt – Νo: 00

Salt curing fish in metal packaging

 

The famous traditional appetizer of fresh anchovy from the Greek seas. They are ideally “baked” for a long time in sea salt, obtaining a special flavor and maintaining a rich texture.
Served with olive oil and lemon accompany ideally raki and ouzo. They are also used in many delicious recipes, such as pasta, salads, pizzas.

 

Καθαρό βάρος / Net weight 5500g
Βar Code 520 010452 138 7
Zώνη Αλιείας / Fishing Zone F.A.O. 37
Τμχ ανά χαρτοκιβώτιο / Pcs per Carton 4
Διάρκεια Ζωής / Shelf Life 24 μήνες
SKU: 1001 Category:
Description